فندک زیپو مدل 24816 | گل | اسلیم

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1652 | گلبرگ ونیزی | اسلیم

قیمت اصلی 3,740,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,370,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1652B | گلبرگ ونیزی | اسلیم

قیمت اصلی 4,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,920,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1633 | قرمز مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28123ZL | مشکی براق | اسلیم

قیمت اصلی 3,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28123 | مشکی براق | اسلیم

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49529Zl | فیروزه‌ای مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49528zl | ماسه‌‌ای مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1637ZL | بنفش مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49266Zl | قهوه‌ای مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49572Zl | خاکستری براق

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1618ZB | مشکی مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 20494 | آبی براق | اسلیم

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 20492 | بلک آیس | اسلیم

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49267ZL | کهکشانی مات

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49266 | قهوه‌ای مات | اسلیم

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49265ZL | اسلیم

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1639 | اسلیم | سورمه‌ای مات

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو اسلیم

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که سبک بدنه ی آن ها اسلیم است؛ فندک زیپوهای اسلیم ابعاد کوچک، باریک و ظریف تری به نسبت سایر بدنه های فندک زیپو دارند.