فندک زیپو مدل 29573 | آنی استاکس

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49443 | آنی استاکس

قیمت اصلی 4,420,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,978,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48574 | آنی استاکس

قیمت اصلی 4,780,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,300,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49106 | آنی استاکس

قیمت اصلی 3,920,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,530,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49097 | آنی استاکس

قیمت اصلی 3,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,900,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49104 | آنی استاکس

قیمت اصلی 2,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,590,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2000823 | آنی استاکس

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49755 | آنی استاکس

قیمت اصلی 5,070,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,560,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49101 | آنی استاکس

قیمت اصلی 3,040,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,740,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29348 | آنی استاکس

قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,580,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29253 | آنی استاکس

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,180,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28961 | آنی استاکس

قیمت اصلی 3,870,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,480,000 تومان است.

آنی استاکس آرتیست بریتانیایی ست که به طراحی های فانتزی اش مشهور است؛ برخی از طراحی های این هنرمند با استفاده از تکنیک چاپ رنگی، پلاک، حکاکی لیزری و عمیق بر روی بدنه ی فندک های زیپو ایجاد شده است.