فندک زیپو مدل 254B | طلایی براق

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48107 | مسی

قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,489,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48519 | Wild West Skeleton

قیمت اصلی 3,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,770,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29149 | درخت زندگی

قیمت اصلی 3,890,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,490,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 168 | طلایی برس خورده آرمورکیس

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,889,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49060 | Eye of Providence Design

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,950,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 40813 | فرعون مصری

قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,180,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49631 | روز بنیان گذار

قیمت اصلی 37,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 30206 | طلایی براق

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,889,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 60006119 | Geometric Design

قیمت اصلی 12,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,780,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 60006154 | Ornamental Design

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 21126 | La Mancha

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 21126 | ستاره هالیوود

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28953 | Chinese Love

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,970,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29510 | Logo Fusion

قیمت اصلی 3,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,898,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29609 | Paisley Zippo Design

قیمت اصلی 3,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,840,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29490 | باب مارلی

قیمت اصلی 2,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,340,000 تومان است.

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که روکش برنج دارند و رنگ آن ها طلایی است.