فندک زیپو مدل 2005167 | صلیب سلتیک

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49158 | صلیب

قیمت اصلی 6,590,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,930,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48614 | صلیب

قیمت اصلی 4,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29667 | صلیب

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,750,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2415 | صلیب

قیمت اصلی 10,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,790,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48411 | صلیب

قیمت اصلی 3,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,180,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28801 | صلیب

قیمت اصلی 3,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,140,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28526 | صلیب

قیمت اصلی 2,840,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,560,000 تومان است.

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که نقش صلیب با استفاده از تکنیک چاپ رنگی، پلاک، حکاکی لیزری و عمیق بر روی بدنه ی آن ها ایجاد شده است.