فندک زیپو مدل 200 | نقره‌ای برس خورده

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,689,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 260 | نقره‌ای براق

قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,189,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 207 | نقره‌ای خش دار

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,689,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 162 | نقره‌ای برس خورده آرمورکیس

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 32551 | هارلی دیویدسون

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 6802 | سنگ فیروزه

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,780,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28849 | سبک بوهو

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2002720 | دست اسکلتی

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 230 | نقره‌ای برس خورده

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29438 | سالگرد 85 سالگی

قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 207 | نیویورک

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 28545 | پلی بوی

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,970,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 29458 | Zippo Abcs

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 2005167 | صلیب سلتیک

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,890,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 1220131 | مارمولک

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,790,000 تومان است.

این دسته بندی شامل فندک زیپوهایی می شود که روکش کروم دارند و به رنگ نقره ای هستند.