فندک زیپو مدل 49458 | جمجمه | شب تاب

قیمت اصلی 4,840,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,350,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49819 | اقیانوس | شب تاب

قیمت اصلی 5,070,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,560,000 تومان است.

فندک زیپو شب تاب شنی | کاستوم

قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49696 | جمجمه | شب تاب

قیمت اصلی 4,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48612 | Colorful Swirl | شب تاب

قیمت اصلی 4,390,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,950,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48504 | Nostalgia Design

قیمت اصلی 4,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48520 | Tube Woman Design | شب تاب

قیمت اصلی 3,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 48563 | جمجمه | شب تاب

قیمت اصلی 3,340,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49836 | Victoria Francés | شب تاب

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,970,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49193ZL | شب تاب

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,970,000 تومان است.

فندک زیپو مدل 49193 | شب تاب

قیمت اصلی 2,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,389,000 تومان است.

فندک زیپو شب تاب شنی | کاستوم

قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,000 تومان است.

فندک زیپو شب تاب شنی | کاستوم

قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,000 تومان است.

فندک زیپو شب تاب شنی | کاستوم

قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,000 تومان است.

فندک زیپو شب تاب شنی | کاستوم

قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,589,000 تومان است.

فندک زیپوهای شب تاب جدیدترین فندک های تولید شده توسط کمپانی زیپو است که به دلیل طراحی متفاوت خود در تاریکی می درخشند.